Як зміняться вимоги до надавачів супровідних послуг на ринку фінансового лізингу – стартує громадське обговорення

Національний банк України пропонує для обговорення нові вимоги до надавачів супровідних та допоміжних послуг на ринку фінансового лізингу.

Такі питання регулюватиме Положення про впорядкування діяльності з надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу (далі – Положення).

Зокрема, Положенням передбачено встановлення вимог до надавачів супровідних та допоміжних послуг, які стосуватимуться:

* бездоганної ділової репутації, достатнього рівня знань з питань фінансового лізингу, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та про захист персональних даних;

* проходження підготовки та підвищення рівня знань надавачів супровідних послуг шляхом проходження організованого лізингодавцем навчання з питань фінансового лізингу, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та про захист персональних даних;

* розкриття інформації про надавачів супровідних та допоміжних послуг на вебсайтах лізингодавців;

* особливостей надання допоміжних послуг тощо.

Оновлені вимоги до надавачів супровідних та допоміжних послуг сприятимуть залученню на ринок професійних учасників із бездоганною діловою репутацією, запровадять механізми контролю за їх діяльністю, а також спонукатимуть лізингодавців розкривати інформацію про надавачів супровідних і допоміжних послуг та умови співпраці з ними на власних вебсайтах.