Висновки результатів: розкриття структур власності надавачів фінансових послуг

Упродовж першого місяця документи про свої структури власності до Національного банку подали лише 3% надавачів фінансових послуг.

Усі небанківські фінансові установи (крім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, мають ще один місяць, до 17 червня 2021 року, щоб подати регулятору інформацію про свої структури власності та опублікувати їх на власних вебсайтах.

Наразі НБУ розпочав опрацьовувати вже подані документи про структури власності та виділив кілька типових питань, на які варто звернути увагу надавачам фінпослуг:

запевнення про відповідність структури власності вимогам Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі – Положення) є окремим документом. Він подається додатково до повідомлення про подання відомостей про структуру власності, відомостей про структуру власності та схематичного зображення структури власності (якщо структура власності відповідає вимогам Положення);

надавач фінансових послуг може не мати відповідальної особи або нею може бути особа, уповноважена на підписання документів про структуру власності;

дата підписання усіх документів про структуру власності має співпадати з датою їх подання та з датою, станом на яку вони подаються (це стосується лише первинного подання документів про структуру власності);

підставою для подання документів про структуру власності, яку потрібно зазначити в повідомленні про подання відомостей про структуру власності, є “Відповідно до вимог пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30” (стосується лише первинного подання документів про структуру власності);

схематичне зображення структури власності в електронному вигляді складається у форматі pdf та має забезпечувати можливість контекстного пошуку будь-якої розміщеної на ньому інформації. Тобто це має бути pdf-файл, створений шляхом конвертування з текстового редактора, а не шляхом сканування документа на паперовому носії;

у схематичному зображенні структури власності не має бути конфіденційної інформації стосовно осіб, які входять до структури власності надавача фінансових послуг;

якщо надавач фінпослуг подає до Національного банку опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення, то з повідомлення про подання відомостей про структуру власності (додаток 1 до Положення) потрібно видалити речення: “Запевняю, що структура власності надавача фінансових послуг відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”.