ВРУ прийняла законопроекти, розроблені для імплементації угоди між урядами України та США щодо FATCA

Верховна Рада прийняла в другому читанні два законопроекти № 2102 та № 2103, які були розроблені для імплементації Угоди від 7 лютого 2017 року між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA).

Небанківським фінансовим установам слід приділити особливу увагу законопроекту № 2103, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України.

Так, Законом внесені зміни до Податкового кодексу України, якими, зокрема визначено поняття «підзвітний рахунок», «фінансовий агент», «фінансовий рахунок».

Під поняттям «підзвітного рахунку» розуміється не лише рахунок в банку, але і договір про надання фінансових послуг, укладений фінансовим агентом.

Вводиться поняття «фінансовий агент» — банк або небанківська фінансова установа, які відповідно до вимог Податкового Кодексу та інших актів законодавства зобов’язані подавати звіт про підзвітні рахунки Мінфіну та нести відповідальність за порушення покладених на них обов’язків у порядку, встановленому законодавством.

Перелік фінансових установ, на які розповсюджуватиметься відповідний обов’язок, буде окремо визначено регуляторами ринків фінансових послуг (НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР).

Законом встановлюється обов’язок фінансових агентів – банків і небанківських фінансових установ перевіряти та встановлювати резиденство фізичних осіб, з якими укладаються договори про надання банківських або інших фінансових послуг. Також необхідно перевіряти резиденство кінцевих бенефеціарів юридичних осіб, яким надаються банківські чи інші фінансові послуги.

Законом також внесені зміни щодо:

  • особливостей подання звітності за підзвітними рахунками;
  • збору та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів;
  • накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками фінансовими агентами звітів про підзвітні рахунки, шляхом накладення штрафу у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

Фінансові агенти зобов’язані виявляти підзвітні рахунки та вимагати від їхніх власників надання інформації та документів, що необхідні для складання спеціальної звітності за такими рахунками.

Відповідна звітність щороку до 01 вересня має подаватися до Мінфіну в електронній формі. При цьому ненадання власниками підзвітних рахунків запитуваної інформації чи документів або надання недостовірних відомостей є підставою для відмови від надання фінансових послуг, включаючи розірвання договору з особою.

Мінфін, на підставі звітності, вестиме електронну базу підзвітних рахунків та передаватиме відомості з цієї бази до податкових органів іноземних держав.

За неподання до Мінфіну звітності про підзвітні рахунки або подання її з помилками чи в неповному обсязі передбачено значний штраф – у розмірі 100 мінімальних зарплат – з 01.01.2020 року це становитиме 472,3 тис.грн.