Відповідь НБУ на запит UAPS щодо застосування окремих норм Положення про електронні гроші в Україні

14 вересня 2020 року о 18-22 Національний банк України розмістив на своєму сайті інформацію щодо прийняття Постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2020 року № 133 «Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші в Україні», яка набрала чинності з 15 вересня 2020 року (далі – Постанова 133).

UAPS листом від 17.09.2020 року №17/09/01 звернулась до Національного банку України з проханням надати роз’яснення з наступних питань, а саме з питання щодо строків перехідного періоду, питання щодо лімітів, питання щодо визначення поняття та суті «розрахунки за товари», питання щодо відкриття Агентами окремого поточного рахунку для операцій з електронними грошима, та щодо здавання готівкових коштів, отриманих від Користувачів, питання щодо отримання згоди Користувача при відкриття технічного електронного гаманця.

Асоціація отримала  відповідь від Національного банку України, в якому зазначені відповіді на вищезазначені питання.

В тому числі на питання щодо строків перехідного періоду Постанови 133 Національним банком України зазначено, що Постановою 133 визначений строк шість місяців (із дня набрання чинності цією постановою з 15 вересня 2020 року), протягом якого банки-емітенти електронних грошей мають розробити та подати Національному банку зміни до правил використання електронних грошей, а також привести  свою діяльність у відповідність до вимог Положення про електронні гроші.

Постанова 133 не запроваджує та не визначає порядку здійснення суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) належної перевірки користувачів, а лише містить посилання на норми законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року № 361-IX (далі – Закон 361) набрав чинності 28.04.2020. Відповідно ідентифікація та верифікація нових користувачів електронних  гаманців має здійснюватися СПФМ (емітентом та/або його агентами, які на підставі договору з емітентом здійснюють ідентифікацію та верифікацію клієнтів) з урахуванням вимог Закону 361 з дати набрання чинно с ті Зако но м 361.

Разом з цим, у листі Національного банку від 22.04.2020 № 25-0006/20068 наведено  строк, протягом якого СПФМ зможуть привести ідентифікацію існуючих станом на 28.04.2020 користувачів електронних гаманців у відповідність до вимог Закону 361 (до 01.01.2021).

Цей перехідний період був закріплений у постановах Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 та від 28.07.2020 № 107, якими було затверджено Положення про здійснення банками фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу.