Роз’яснення по постановам НБУ №116 та № 117

У зв’язку із запитами банків та небанківських фінансових установ щодо практичного застосування норм постанови Правління Національного банку України від 17.11.2017 № 116 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42” (далі – Постанова № 116) та постанови Правління Національного банку України від 17.11.2017 № 117 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – Постанова № 117), в частині здійснення небанківськими фінансовими установами операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, Національний банк України повідомив наступне:

1. Постановою № 116 передбачено, що небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи (далі – небанківські фінансові установи), відкривають в банку/банках окремий поточний рахунок/рахунки (далі – окремі рахунки) та забезпечують зарахування на них готівки в гривнях, прийнятої ними для подальшого її переказу.
Кількість окремих рахунків та банків, в яких вони відкриваються, не обмежується.
Для забезпечення відображення у бухгалтерському обліку операцій, що здійснюються небанківськими фінансовими установами з приймання готівки для подальшого її переказу, Постановою № 117 були внесені зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування цього Плану.
Окремі рахунки запроваджені для зарахування в повному обсязі коштів (включаючи суму комісійної винагороди), прийнятих небанківськими фінансовими установами готівкою для подальшого її переказу. Зарахування на ці рахунки коштів, прийнятих від платників у безготівковій формі, Постановою № 116 не передбачене.
На окремі рахунки небанківських фінансових установ можуть зараховуватися кошти, що були раніше помилково перераховані з цього рахунку. Такі кошти зараховуються на окремі рахунки у сумі, що не перевищує раніше перераховану з них.

2. Небанківські фінансові установи перераховують кошти з окремих рахунків для здійснення операцій, пов’язаних з переказом коштів, у тому числі для:
2.1. Розрахунків з отримувачами
2.2. Переказу коштів розрахунковому банку платіжної системи, учасникам платіжної системи та на інші власні поточні рахунки
2.3. Перерахування комісійної винагороди, здійснення авансових або забезпечувальних платежів.
При цьому, у разі недостатності коштів на окремих рахунках (через розрив у часі між здаванням готівки до банку та строками перерахування коштів отримувачам), небанківські фінансові установи здійснюють розрахунки, пов’язані з переказом коштів, відповідно до їх внутрішніх правил про переказ коштів та правил платіжних систем, учасником яких вони є.
Питання нарахування відсотків на залишок коштів на окремих рахунках небанківських фінансових установ визначається умовами договорів з банком. Сума процентів на окремі рахунки небанківських фінансових установ не зараховується.