НБУ вніс зміни до порядку реєстрації платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури

Національний банк України затвердив Зміни до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125 (зі змінами) (далі – Положення № 43).

Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 21.12.2017 № 139 “Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктуриˮ[1] (далі – Постанова № 139).
Зокрема Постанова № 139 передбачає:
• зміну підходів до процедури розгляду Національним банком документів платіжних організацій платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
• доповнення переліку документів, які подаються до Національного банку для отримання дозвільних документів анкетою, яка передбачає розкриття інформації про заявника, його фінансовий стан, фінансові зобов’язання, ділову репутацію; інформацію про керівників юридичної особи, відносини заявника з іншими особами;
• можливість сумісності платіжних систем: двох внутрішньодержавних платіжних систем, міжнародної платіжної системи-резидента з міжнародною платіжною системою-резидентом/нерезидентом, внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом з міжнародною платіжною системою-резидентом (за умови, що переказ коштів за участю цих систем здійснюється виключно на території України).
• спрощення порядку узгодження умов та порядку діяльності операторів послуг платіжної інфраструктури;
• встановлення можливості Національного банку відмовити у реєстрації та скасувати реєстрацію платіжних систем та їх учасників у разі застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зважаючи зокрема, на вимоги Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)ˮ.

З метою адаптації українського законодавства до норм законодавства Європейського Союзу, Постановою № 139 також імплементуються норми:
– Директиви 98/26/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 19 травня 1998 року щодо завершення розрахунків у платіжних системах і системах розрахунків з використанням цінних паперів, в частині необхідності визначення в правилах платіжних систем (у тому числі взаємосумісних), зокрема моменту, після якого переказ коштів не може бути скасований ні учасником платіжної системи, ні третьою стороною (момент невідкличності).
– Регламенту 2015/847 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 20 травня 2015 року про інформацію, що супроводжує грошові перекази, в частині необхідності визначення в правилах платіжних систем порядку забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів

Національний банк прогнозує, що:
– інтеграція платіжних систем надасть користувачам платіжних послуг нові можливості та послуги;
– встановлення додаткових вимог до заявників перешкоджатиме появі на ринку недобросовісних гравців,
– відмова у реєстрації/скасуванні реєстрації у разі застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених законодавством України, сприятиме підвищенню національної безпеки України.

Крім того, Постановою № 139 передбачається необхідність подання платіжними організаціями платіжних систем до Національного банку інформації про оператора послуг платіжної інфраструктури-резидента (протягом 30 календарних днів із дня набрання чинності Постанови № 139)[2].

________________________________________
[1] Постановою № 139 затверджуються зміни до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125.

[2] у порядку, визначеному Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43.

Джерело: bank.gov.ua