Національний банк врахує пропозиції UAPS щодо внесення змін до законодавства

Національний банк України погодився з наданими Українською асоціацією платіжних систем пропозиціями щодо внесення змін до пункту 19 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків в частині перенесення строку подання до НБУ річної фінансової звітності небанківської фінансової установи та висновку аудитора.

Про зазначене рішення НБУ повідомило UAPS своїм листом.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 19 розділу ІІ  постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17 серпня 2017 року № 80, небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов’язана протягом усього строку дії ліцензії щороку до 01 квітня подавати Національному банку фінансову звітність та висновок аудитора.

Проте зазначена норма не узгоджувалася з положеннями статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пункту 13 розділу Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб’єктами господарювання які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, які передбачають обов’язок фінансових компаній оприлюднювати річну фінансову звітність разом  з аудиторським висновком до 01 червня.

Внесення зазначених змін уніфікує строк подання фінансовими компаніями фінансової звітності різним державним регуляторам та, сподіваємось, спростить їх роботу.