Лібералізація валютного контролю

22 березня 2018 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації валютного контролю (з метою виконання положень Угоди про Асоціацію з ЄС щодо вільного руху капіталу та усунення перепон для розвитку міжнародної торгівлі).

Даним законопроектом пропонується низка змін до діючих законів, направлених на забезпечення вільного руху капіталу, сприяння торгівлі та інвестиціям шляхом лібералізації діючої системи валютного контролю і окремих фінансових операцій, важливих для розвитку зовнішньої торгівлі, та мінімізації адміністративних і трансакційних витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також усунення необґрунтованих валютних обмежень і бар’єрів у здійсненні інвестиційної діяльності.

Законопроект передбачає наступні зміни:

  • встановлює принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, який, зокрема, полягає у праві вчиняти і будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб’єктами господарської діяльності, які прямо не заборонені законодавством;
  • визначає право суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності після сплати передбачених законом податків та зборів самостійно розпоряджаються валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків, визначених Законом;
  • визначає умови і підстави та процедурний порядок запровадження Національним банком України спеціальних тимчасових обмежувальних заходів, що не можуть перевищувати шести місяців і не частіше одного разу протягом календарного року;
  • скасовує повноваження Національного банку України щодо затвердження порядку переказу за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій;
  • скасовує індивідуальні ліцензії Національного банку України на здійснення разових операцій з розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України;
  • скасовує обов’язковість одержання індивідуальних ліцензій на здійснення операцій щодо:

– платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України за зовнішньоекономічними договорами, договорами міжнародного фінансового лізингу;

– переказування за межі України валюти у вигляді процентів за кредити, прибутків, доходів, дивідендів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій;

– портфельних інвестицій за кордон, на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

– надання і одержання резидентами кредитів, сплати процентів, штрафних відсотків, будь-яких додаткових сум, комісій та платежів за відповідним кредитним договором з нерезидентом-кредитором.

Даний законопроект спрямований на забезпечення виконання положень Угоди про Асоціацію з ЄС в частині забезпечення вільного руху капіталу, сприяння розвитку підприємництва, торгівлі та інвестиціям.