Фокус на активізацію економічного зростання та цифровізацію

НБУ розробив нову інституційну Стратегію НБУ до 2025 року. Цей документ сфокусований на створенні максимальної цінності для клієнтів, що відповідає викликам сьогодення та сприятиме сучасному розвитку регулятора фінансового сектора України. Публічна презентація оновленої Стратегії відбулася 20 травня 2021 року – у День банківських працівників.

“Подальший якісний розвиток фінансової екосистеми має враховувати реалії сьогодення. Нова Стратегія Національного банку якраз відповідає на зміни, що сталися у світі та Україні. Це дорожня карта, якою ми будемо керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні та підвищення добробуту її громадян. Ми впевнені, що кожен громадянин відчує позитивні зміни в економіці та у власному добробуті завдяки нашій роботі”, – наголосив Голова Національного банку Кирило Шевченко. Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях: Перший напрям. Сприяння відновленню та розвитку економіки:

Підтримання макростабільності
Відновлення кредитування економіки
Розвиток ринку фінансових послуг
Розвиток інфраструктури ринків капіталу
Другий напрям. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки:
Розвиток безготівкової економіки
Підвищення рівня фінансової інклюзії
Розвиток інновацій фінансового сектора
Кіберзахист фінансового сектора
Третій напрям. Інституційний розвиток та операційна досконалість Національного банку:
Підвищення операційної ефективності
Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами Національного банку
Цифрова трансформація Національного банку
Національний банк – найкращий роботодавець.

Перші два напрями – спрямовані назовні, на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. Інституційний розвиток та операційна досконалість покликані поліпшити реалізацію Місії та Візії Національного банку через внутрішню трансформацію та посилення партнерства зі стейкхолдерами.

“Національний банк робитиме все від нього залежне, щоб регулювання фінансового сектора стимулювало розвиток української економіки, враховуючи зовнішні виклики та потреби всіх учасників екосистеми. Кожен пункт Стратегії відповідає цим прагненням”, – зазначив Арсен Макарчук, директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку.

Національний банк прагне розвивати статус професійного та незалежного експерта, проактивного партнера для інших полісімейкерів, сучасного прозорого регулятора, драйвера інноваційного розвитку, незалежного гаранта макростабільності та надійного захисника прав споживачів. Оновлену Стратегію команда Національного банку готувала, виходячи з потреб клієнтів.

Найголовніші з них – це кожна родина та кожен громадянин України, держава загалом та бізнес.