Актуальні зміни щодо порядку ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів

Президентом України Петром Порошенком підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» від 15.05.2018 року, який набирає чинності 24 листопада 2018 року.

Зазначеним законом вносяться зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині здійснення звичайних та додаткових заходів належної перевірки клієнта згідно з вимогами десятої та тринадцятої Рекомендації FATF.

Ключові зміни стосуються:

– Визначення термінів «ідентифікація» та «кореспондентські відносини», а також додаткових заходів, які суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати до іноземної фінансової установи.

– Розширення можливостей суб’єктів первинного фінансового моніторингу використовувати різні джерела отримання інформації, необхідної для проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, якщо це доречно з точки зору практичності і коли це необхідно, щоб не перешкоджати нормальному веденню бізнесу.

– Уточнення прав та обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо відмови від проведення фінансової операції, у випадках недостатності та/або ненадання клієнтом документів чи відомостей, необхідних для виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства.

Запроваджені новели законодавства сприятимуть підвищенню ефективності здійснення заходів належної перевірки клієнта та запобіганню незаконному використанню юридичних осіб та організацій за рахунок отримання достатніх відомостей про клієнта.

Джерело: Держфінмоніторинг