Оновлено порядок надання банкам дозволу на інвестиції до статутних капіталів юридичних осіб та розрахунку нормативів інвестування

Національний банк України уніс зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Оновлено окремі вимоги щодо надання банкам дозволу на придбання акцій (часток, паїв) юридичних осіб та розрахунку нормативів інвестування згідно зі змінами до статті 50 Закону України […]