Оновлено вимоги стосовно формування банками буферів капіталу

Національний банк доповнив перелік буферів капіталу, які банки повинні формувати для підвищення спроможності протистояти ризикам у період фінансової та економічної нестабільності. До переліку запроваджених у 2015 році буферів капіталу (консервації, контрциклічного та системної важливості) уключено буфер системного ризику, який повинен […]